Sidor

måndag 8 september 2008

Krister Renard och Intelligent Design (ID)

Efterspelet runt framträdandet av Krister Renard på Linköpings universitet måste jag nog säga har varit oväntat lamt. Föreningen Ny generation Linköpings Universitet som lobbar för ID har till och med lyckats få det att låta som om ID är något annat än ett påhopp på den moderna vetenskapen.

Man kan på Linköpings Krister Renard hemsida bland annat läsa följande citat från Renard;
”Jag har aldrig påstått att teorin om intelligent design är vetenskap, åtminstone inte strikt naturvetenskap.”

Om det inte är naturvetenskap vad är det då Renard syftar på? Pseudovetenskap? Ja i så fall är jag ju bered att hålla med honom. Men tar man en titt på Renards hemsida kan man bland annat läsa detta;
”Själva grundidén bakom ID är inte på något sätt ny. /.../ Företrädarna för ID-rörelsen har formulerat detta i mer moderna termer, och utifrån den moderna vetenskapssynen.”

Den moderna vetenskapssynen, kanske är den modern i kyrkan men inte vid universiteten. Vidare kan man läsa;
”Genom att avstå från uttalanden om det övernaturliga, får ID-teorin potential att komma med påståenden som ligger inom vetenskapens ramar”


Jag har aldrig sett något lyckat försök, kan någon hjälpa mig?

”Om evolutionsteorin vore strikt vetenskaplig, skulle man inte försöka skrämma kritikerna till tystnad. Man skulle bemöta dem med vetenskapliga argument. Den militanta evolutionismen är, som jag ser det, fullt jämförbar med "bolsjevismen" ("den som sa't han va't", som vi sa när jag var liten).”


Euhm, eftersom evolutionen handlar om kontinuerlig forskning tar man fram just vetenskapliga argument.

”Jag tycker det är ganska naturligt att man, när man diskuterar arternas ursprung, också nämner andra uppfattningar utöver darwinismen. Och när man i ämnet religion talar om skapelse, är det väl fullt naturligt att man också nämner att det finns vetenskapliga försök att föklara hur allting kommit till, och att dessa försök i viss mån konkurrerar med den bibliska förklaringen.”


Varför ska man inom biologin diskutera saker som inte har inom biologi att göra (som ID). I viss mån konkurrerar med den bibliska förklaringen. Kan det tolkas som annat än att det ettdera är den bibliska förklaringen eller evolutionen som gäller? Det verkar så...

”Lärare kan t ex inleda sin undervisning om evolution med något i stil med, "Nu skall vi börja tala om hur de olika arterna kommit till. Det finns en vetenskaplig teori för detta, evolutionsteorin. Det finns emellertid många människor runt om i världen som inte tror på evolutionen. De menar att de olika arterna åtminstone delvis är resultatet av en skapelse.”


Varför skulle det ha något att göra i biologiundervisningen?

”Varför skulle sedan inte en lärare kunna anordna t ex en debatt mellan de elever som tror på skapelse och de som tror på evolution? Skolan vill ju uppmana till kritiskt tänkande, eller...? Så jag kan egentligen inte se något problem här. Det är i själva verket militanta, ateistiska biologilärare som skapar de eventuella problem som finns.”


Det finns det inget förbud mot, jag ser själv dock inte värdet i att ta upp en teori som ID eftersom den inte på något plan kan anses konkurrera med evolutionsteorin. 

”Det finns idag en stark och alltmer inflytelsefrik rörelse bland skapelsetroende forskare som kallas "Intelligent Design".”


Var är den inflytelserik? I kyrkorna? För det är inte vid universiteten i alla fall.

Över lag när jag ögnat igenom Renards sida handlar det mycket om att försöka misstänkliggöra evolutionen och att uppvärdera alternativ som tillexempel Intelligent design. Det jag ögnat igenom verkar dock inte vara något nytt utan bara upprepningar på vad man tidigare sagt i USA. Som vi nu också vet har man där slagit fast att det är ett brott mot grundlagen att lära ut ID som alternativ teori till evolutionen. Detta så klart för att ID långt ifrån håller måttet. Vilket man kan läsa mer om i Krister Renard domen som ligger ute på nätet. Där kan man också läsa följande;

”An objective observer would know that ID and teaching about ”gaps” and ”problems” in Evolution Theory are creationist, religious strategies that evolved from earlier forms of creationism.”


Huvudet på spiken, ID är något ”designat” för att försöka skapa tvivel runt evolutionen. Inte för att föra vetenskapen framåt utan för att få in religion i utvecklingsläran.

För att bara kort nämna något som togs upp under Renards föreställning tänkte jag ta upp ”irreducibla system” Två av de populäraste systemen som nämns av ID anhängare är blodets förmåga att koagulera och immunförsvaret. De båda felaktiga påståendena bemöts också i filmen nedan. Kort kan jag bara säga att det finns mängder med vetenskapliga artiklar som falsifierar ID anhängarnas påståenden.

För att vara lite mer precis så hävdar man att koagulering av blod är så komplext och att ifall man tar undan en enda del ur själva ”systemet” skulle koaguleringen sluta fungera. Därför försöker man påstå att alla delar måste ha någon funktion var för sig för att kunna överleva evolutionen till dess att alla slog sig samman och gjorde så att blodet kan koagulera. Detta måste då ha hänt på en gång eftersom man har mycket svårt att leva utan ett blod som koagulerar.

Nu visar det sig emellertid att andra ”arter” har blod som kan koagulera med färre byggstenar, alltså faller ID:s argument. Man kan också se att de byggstenar som gör att blod kan koagulera har meningsfulla ”uppgifter” tillsammans i olika sammansättningar. De behöver alltså inte var för sig fylla en funktion. Det räcker ju med att de gör de i olika sammansättningar för att det skall föras framåt genom evolutionen.

Jag hoppas detta inte blev allt för rörigt och rekommenderar varm filmen nedan med Ken Miller som varit ett av huvudvittnena mot ID i USA.Lite konstigt tycker jag det är att Explikation tycker att föredraget varit bra. Hade man velat ha ett föredrag om vetenskaps teori finns det ju mycket bättre lärare att tillgå än Renard och ID historien var ju inget nytt. Lite tragiskt är det också att han inte fått hårdare kritik av Linköping.

Extremt kul är det att Ny generation Linköpings Universitet nu säljer föredraget för 50 kr. Jag hoppas verkligen att ingen vid universiteten är dum nog att sponsra den föreningen.