Sidor

onsdag 31 december 2014

Årets inlägg, klimatförvirrare och cykling.

För att i alla fall ha skrivit ett inlägg i år så lägger jag ut länkarna till min artikel i expressen där jag bemöter klimatförvirraren Wibjörn Karlén. Den som är intresserad av extremväder och Europa kan läsa mer om detta i Extreme Weather Events in Europe: preparing for climate change adaptation och Trends in extreme weather events in Europe: implications for national and European Unionadaptation strategiesI övrigt har jag skrivit ett par motioner i försök att förbättra cykelmöjligheten i Gävle, grunderna till detta kan hittas här.

måndag 3 oktober 2011

Kristdemokraterna behöver fler kandidater


När nu Mats Odell träder fram som motkandidat till Göran Hägglund och det blir öppen konkurrens om partiledarplatsen skulle det bästa vara om fler tydliga kandidater klev fram.

Odell tycks i nuläget mest poängtera att det är ledarstilen som han vill förändra, förutom de ligger han väll lite till höger om Hägglund i några frågor men det känns inte som vidsmila skillnad. Vad gäller ledarskapet så har Odell varit med mitt inne i den innersta kretsen länge så så väldigt stor skillnad kan jag inte se att det ska bli där. Det är min uppfattning av det jag sett att det är minst lika mycket partistyrelsen och partiet som har varit och är problemet för att man ska kunna föra fram en tydlig politik. Det har ständigt de senaste mandatperioderna tjafsats om till exempel HBT och abortfrågor, men det har inte varit Hägglunds fel, snarare har han inte kommit undan då detta ständigt tas upp underifrån i partiet. Nu har jag inte suttit vid mötena och andra har också kritiserats Hägglunds ledarstil, till exempel Germundsson, ibland rättvist ibland felaktigt är min bedömning. Men Germundsson har inte han heller vad jag kunnat se gett så tydlig bild av vad som måste förändras. Kanske kan en viss lutning åt höger synas också där men jag är osäker. Och att ha två kandidater som ställer upp för att förändra ledarstrukturen känns inte så givande.

Bättre vore det nu ifall det kom fram tydliga kandidater med olika politisk inriktning. Varför inte Marcus Birro för restriktivare abortpolitik och mer betoning på ”krist” delen av partiet. Kanske Acko Ankarberg eller någon annan Erik Slottner? (svårt att veta exakt var dessa står) som tydligt står för den mer socialliberala sidan i partiet, acceptera HBT-personer, värna den lilla människan och tänker på framtida generationers miljö. Med Odell lite till höger i ekonomin och Hägglund för den senast igenomklubbade politiken skulle det kunna vara ett tydligt avstamp för att markera vart åt partiet drar. Något man länge misslyckats med att klargöra.

Jag skrev i mitt inlägg ”kristdemokraterna för splittradeför framgång” om varför det är så viktigt att välja väg för partiet nu och sedan måste man försöka sluta leden. För det hattande som partiet pysslat med de senaste åren ackompanjerat av städiga vådaskott av missnöjda partimedlemmar kommer aldrig att hålla i längden.

fredag 16 oktober 2009

klimat ekonomi

Att förhandlingarna inför Köpenhamn tycks gå segt är kanske inte så förvånande, men det borde det vara. Delvis kan det bero på att media missat att föra fram kostnadsanalysen, mer om det senare, först om varför något borde göras.

Politikerna verkar ha kommit överens om att målet är att försöka hejda den globala uppvärmningen innan den når 2 grader högre temperatur än innan industrialiseringen. Målet är satt för att försöka undvika allt för katastrofala konsekvenser (så som till exempel, havsnivåhöjning, torka, översvämningar, vatten och matbrist, minskad biologisk mångfald).


(klicka för större bild)

Det har börjat komma ut en del rapporter om hur vi ska kunna nå tvågraders målet. Gemensamt för de jag sett är att det är relativt billigt och att vi gör klokt i att börja minska utsläppen av de förorenande växthusgaserna snabbt.

I McKinseys rapport (gjord med vattenfall) kan vi bland annat läsa att en stor del av kostnaden tjänas in genom bland annat energibesparingar.
McKinsey påpekar också att beroende på hur omställningen finansieras kan övergången till en låg kol ekonomi öka BNP / tillväxten i många länder.

International Energy Agency (IEA) har också gjort en analys av hur man skulle kunna nå två grader målet. Där har de kommit fram till att investeringskostnaden skulle kunna ligga någonstans runt 1% av BNP varje år fram till 2050. Men det handlar om en omriktning av ekonomisk aktivitet och jobb, inte nödvändigtvis minskning av BNP. Denna kostnad betalar också delvis sig själv genom att vi minskar energikostnaderna och minskar utsläppen av föroreningar. IPCC gjorde för övrigt uppskattningen att kostnaden skulle ligga runt 0.1% av BNP årligen fram till 2050.

På ett liknande sätt förklarar författarna av The economics of 350: The Benefits and Costs of Climate Stabilization att Priset på olja i framtiden är mycket avgörande för vad omställningen från kol och olja kommer att kosta. Vid ett högt oljepris kan ett skifte från olja och kol vara ekonomiskt lönsamt. Vidare ger man exemplet att om kostnaden skulle vara 2,5% av BNP årligen för omställningen för ett land med 2,5% tillväxt så innebär det i praktiken att man skippar ett års tillväxt och sedan fortsätter. Eller sett på ett annat sätt ,landet i fråga skulle få vänta ett år längre på rikedomen. Istället för att få pengarna 2050 skulle man få dem 2051.

Andra jämförelser för att få ett hum om siffrorna är till exempel att USA spenderar över 4% av sin BNP på försvaret och att de globala investeringarna i försäkringar ligger över 3 % av BNP per år. Försäkringsjämförelsen känns relevant eftersom man kan jämföra investeringarna som tar oss bort från kol och olja med en försäkring mot att våra barn, barnbarn deras barnbarn och så vidare ska skonas från de problem som en varmare jord för med sig.

Det som ofta glöms bort är att inte göra något också för med sig kostnader, den omdebatterade Stern-rapporten var tidigt med att påpeka att kostnaderna för att inte göra något vida överstiger kostnaderna för att bromsa den globala uppvärmningen. Kostnaden för ökenutbredning, havsnivåhöjning, massivt minskad biologisk mångfald, hunger och vattenbrist är så klart extremt svår att få fram. Det har dock gjorts ytterligare försök, bland annat rapporten Assessing the costs of adaption to climat change (gjord vid Imperial College London). Den rapporten varnar för att tidigare rapporter gravt underskattat kostnaderna för att inte agera för gravt minskade utsläpp av växthusgasföroreningar.

Gemensamt har rapporterna också att de påpekar att om vi väntar för länge med att börja agera blir det omöjligt eller mycket dyrare att nå två grader målet.

(Vad krävs för att nå två grader?)


Jag skrev i inledningen att jag tycker media missat att lyfta fram att om man inte gör något så har det en kostnad. Två exempel är Rapports sifoundersökning och Naturvårdsverkets dito som lyftes fram på liknande sätt. Båda dessa undersökningar innehåller frågor av typen, om det kostar dig pengar att rädda klimatet skulle du göra det då? Men inga frågor av typen, om det kostade dig pengar att inte hejda den globala uppvärmningen skulle du då skita i att göra något? Eller varför inte, om staten i längden sparar pengar på att ta steg från ett kol och oljesamhälle skulle du stödja det då?

Med tanke på vad som står på spel önskar man verkligen att media var bättre på att föra ut bilden. För varje missat Köpenhamnmöte och varje år som går minskar chanserna att hålla sig under två grader till ett rimligt pris.

Till sist en länk till en nature artikel som diskuterar vad som kan behöva göras för att nå två grader (bild ovan) och en liten film om samma sak.blog action day!

måndag 8 september 2008

Krister Renard och Intelligent Design (ID)

Efterspelet runt framträdandet av Krister Renard på Linköpings universitet måste jag nog säga har varit oväntat lamt. Föreningen Ny generation Linköpings Universitet som lobbar för ID har till och med lyckats få det att låta som om ID är något annat än ett påhopp på den moderna vetenskapen.

Man kan på Linköpings Krister Renard hemsida bland annat läsa följande citat från Renard;
”Jag har aldrig påstått att teorin om intelligent design är vetenskap, åtminstone inte strikt naturvetenskap.”

Om det inte är naturvetenskap vad är det då Renard syftar på? Pseudovetenskap? Ja i så fall är jag ju bered att hålla med honom. Men tar man en titt på Renards hemsida kan man bland annat läsa detta;
”Själva grundidén bakom ID är inte på något sätt ny. /.../ Företrädarna för ID-rörelsen har formulerat detta i mer moderna termer, och utifrån den moderna vetenskapssynen.”

Den moderna vetenskapssynen, kanske är den modern i kyrkan men inte vid universiteten. Vidare kan man läsa;
”Genom att avstå från uttalanden om det övernaturliga, får ID-teorin potential att komma med påståenden som ligger inom vetenskapens ramar”


Jag har aldrig sett något lyckat försök, kan någon hjälpa mig?

”Om evolutionsteorin vore strikt vetenskaplig, skulle man inte försöka skrämma kritikerna till tystnad. Man skulle bemöta dem med vetenskapliga argument. Den militanta evolutionismen är, som jag ser det, fullt jämförbar med "bolsjevismen" ("den som sa't han va't", som vi sa när jag var liten).”


Euhm, eftersom evolutionen handlar om kontinuerlig forskning tar man fram just vetenskapliga argument.

”Jag tycker det är ganska naturligt att man, när man diskuterar arternas ursprung, också nämner andra uppfattningar utöver darwinismen. Och när man i ämnet religion talar om skapelse, är det väl fullt naturligt att man också nämner att det finns vetenskapliga försök att föklara hur allting kommit till, och att dessa försök i viss mån konkurrerar med den bibliska förklaringen.”


Varför ska man inom biologin diskutera saker som inte har inom biologi att göra (som ID). I viss mån konkurrerar med den bibliska förklaringen. Kan det tolkas som annat än att det ettdera är den bibliska förklaringen eller evolutionen som gäller? Det verkar så...

”Lärare kan t ex inleda sin undervisning om evolution med något i stil med, "Nu skall vi börja tala om hur de olika arterna kommit till. Det finns en vetenskaplig teori för detta, evolutionsteorin. Det finns emellertid många människor runt om i världen som inte tror på evolutionen. De menar att de olika arterna åtminstone delvis är resultatet av en skapelse.”


Varför skulle det ha något att göra i biologiundervisningen?

”Varför skulle sedan inte en lärare kunna anordna t ex en debatt mellan de elever som tror på skapelse och de som tror på evolution? Skolan vill ju uppmana till kritiskt tänkande, eller...? Så jag kan egentligen inte se något problem här. Det är i själva verket militanta, ateistiska biologilärare som skapar de eventuella problem som finns.”


Det finns det inget förbud mot, jag ser själv dock inte värdet i att ta upp en teori som ID eftersom den inte på något plan kan anses konkurrera med evolutionsteorin. 

”Det finns idag en stark och alltmer inflytelsefrik rörelse bland skapelsetroende forskare som kallas "Intelligent Design".”


Var är den inflytelserik? I kyrkorna? För det är inte vid universiteten i alla fall.

Över lag när jag ögnat igenom Renards sida handlar det mycket om att försöka misstänkliggöra evolutionen och att uppvärdera alternativ som tillexempel Intelligent design. Det jag ögnat igenom verkar dock inte vara något nytt utan bara upprepningar på vad man tidigare sagt i USA. Som vi nu också vet har man där slagit fast att det är ett brott mot grundlagen att lära ut ID som alternativ teori till evolutionen. Detta så klart för att ID långt ifrån håller måttet. Vilket man kan läsa mer om i Krister Renard domen som ligger ute på nätet. Där kan man också läsa följande;

”An objective observer would know that ID and teaching about ”gaps” and ”problems” in Evolution Theory are creationist, religious strategies that evolved from earlier forms of creationism.”


Huvudet på spiken, ID är något ”designat” för att försöka skapa tvivel runt evolutionen. Inte för att föra vetenskapen framåt utan för att få in religion i utvecklingsläran.

För att bara kort nämna något som togs upp under Renards föreställning tänkte jag ta upp ”irreducibla system” Två av de populäraste systemen som nämns av ID anhängare är blodets förmåga att koagulera och immunförsvaret. De båda felaktiga påståendena bemöts också i filmen nedan. Kort kan jag bara säga att det finns mängder med vetenskapliga artiklar som falsifierar ID anhängarnas påståenden.

För att vara lite mer precis så hävdar man att koagulering av blod är så komplext och att ifall man tar undan en enda del ur själva ”systemet” skulle koaguleringen sluta fungera. Därför försöker man påstå att alla delar måste ha någon funktion var för sig för att kunna överleva evolutionen till dess att alla slog sig samman och gjorde så att blodet kan koagulera. Detta måste då ha hänt på en gång eftersom man har mycket svårt att leva utan ett blod som koagulerar.

Nu visar det sig emellertid att andra ”arter” har blod som kan koagulera med färre byggstenar, alltså faller ID:s argument. Man kan också se att de byggstenar som gör att blod kan koagulera har meningsfulla ”uppgifter” tillsammans i olika sammansättningar. De behöver alltså inte var för sig fylla en funktion. Det räcker ju med att de gör de i olika sammansättningar för att det skall föras framåt genom evolutionen.

Jag hoppas detta inte blev allt för rörigt och rekommenderar varm filmen nedan med Ken Miller som varit ett av huvudvittnena mot ID i USA.Lite konstigt tycker jag det är att Explikation tycker att föredraget varit bra. Hade man velat ha ett föredrag om vetenskaps teori finns det ju mycket bättre lärare att tillgå än Renard och ID historien var ju inget nytt. Lite tragiskt är det också att han inte fått hårdare kritik av Linköping.

Extremt kul är det att Ny generation Linköpings Universitet nu säljer föredraget för 50 kr. Jag hoppas verkligen att ingen vid universiteten är dum nog att sponsra den föreningen.